Полезно

1. ГРАЖДАНСКИ БРАК

 

 

Необходими документи и аксесоари в деня на гражданската церемония

 • двете лични карти
 • сватбени халки
 • ритуални чаши
 • бутилка шампанско

 

Необходими документи за сключване на граждански брак

 • Двете лични карти на младоженците
 • Попълнена декларация (получава се в сватбеното бюро)
 • Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Задължително се извеждат и подпечатват.
 • Фактура за озвучаване на сватбеното тържество
 • Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от районния съд.
 • Младоженците със семейно положение разведен(а) да носят последното бракоразводно решение
 • Младоженците със семейно положение вдовец (вдовица) да носят съответния документ.
 • Младоженци с чуждо гражданство трябва да представят:
  • Документ за семейно положение с апостил.
  • Законодателна справка,че държавата признава брак,сключен в чужбина. Пак с апостил. (Тези 2 документа се издават в съответната държава и се превеждат в България, в някоя от оторизираните за това фирми.)
  • Паспорт

 

Необходими документи за записване за граждански брак

 • Двете лични карти на младоженците

 

 

Смяна на фамилия и документи

 

При смяна на фамилното име или при добавяне на фамилията на другия съпруг към собственото, всяко лице е длъжно в 30 дневен срок да заяви това в отдел „Български документи за самоличност”, намиращ се към териториалното звено на МВР по постоянен адрес.
На преиздаване подлежат личната карта, свидетелството за правоуправление на МПС, както и международния паспорт.

 

2. СЪВЕТИ ЗА ЦЪРКОВЕН БРАК

 

Документи и аксесоари, необходими за сключването на Църковен Брак

 • Акт за граждански брак
 • Кръщелни свидетелства на младоженците и кумовете
 • Декларация, подписана от брачущите се, че са източноправославни, че нямат помежду си родство, при което не се позволява църковен брак, и че не встъпват в пети брак. Венчалните халки
 • 1 бр. Чаша
 • 2 бр. свещи и панделка (бяла) за младоженците
 • Погача, червено вино, мед и шоколадови бонбони
 • Поднос със сурово жито, бонбони и дребни монети

Практически неща за подготовката на сватбеното тържество

 

Преди започването на тайнството трябва да са уредени всички формалности по документите. Без да бъде представен Актът за граждански брак, не се извършва църковното тайнство. Венчалните свидетелства се подписват след бракосъчетанието от свещеника, извършил тайнството.
Венчаваните трябва да са кръстени, да нямат сключен брак с друго лице, да не са дали монашески обет или младоженецът да е дякон или презвитер (свещеник).
Православната църква не позволява брак в следните случаи: Кръвно родство по права линия от всички степени, кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително, по двоеродие (сватовство) до трета степен, и от четвърта само в случаите двама братя да вземат две сестри или брат и сестра да вземат брат и сестра. Не е разрешено и кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници (по своето кръщение първа и втора степен).
Не се позволява венчание през Великия пост — от Сирни заговезни до вторник на светлата седмица, през Богородичните пости, през коледните пости — от Коледни заговезни до Въведение Богородично (14-21 ноември) и от Игнажден (20 декември) до Богоявление (6 януари); срещу неделя, срещу 12-те Господски и Богородични празници и срещу 29 август (Отсичане главата на Йоан Кръстител) и на 14 септември (Въздвижение на Светия Кръст — Кръстовден), венчавки могат да се правят, остава забраната само за Великия пост.
Светият Синод е разрешил при изключителни случаи и енорийските свещеници да разрешават извършването на тайнството Брак през периода 26 декември — 4 януари, без да искат предварително разрешение от митрополита.
На някои места в страната и днес се спазва традицията преди венчавката младоженците да вземат Причастие, след постене и изповед.
Ако нямат осветени кръстчета, медальони и икони, свещеникът може да ги освети по време на бракосъчетанието. Свещите от тайнството в църквата се носят в дома на младоженците.
По книгата на хаджи Славчо Кисьов "Пътят към храма"

 

Степени на родство и тяхното изчисляване

 

РОДСТВО ПО ПРАВА И СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ

Чл. 46. (1) Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото.
(2) Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

СТЕПЕНИ НА РОДСТВО

Чл. 47. (1) Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията.
(2) Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина.

СВАТОВСТВО

Чл. 48. (1) Роднините на единия съпруг са роднини по сватовство както на другия съпруг, така и на неговите роднини.
(2) В линията и степента, в които едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг.
(3) Степента на родството по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя, като се съберат степените на родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини.
(4) Съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство във втора степен.
(5) Родството по сватовство има правно значение само в предвидените от закона случаи. "
Степените на родство може да изчислите по следния начин, родител - дете = 1 степен. Значи между дете и родителите ми има 1-а степен. Между детето и сестра му, например, има две степени. Една от детето до родителите и една от тях до сестрата -  общо две.
Какво означава двоеродие (сватовство). Например младоженецът има брат, а булката има сестра.  В примерна ситуация братът и сестрата решават да сключат брак, но:

 • от младоженеца до неговите родители имаме една степен.
 • от булката до нейните родители една степен.

До тук - две степени.

 • от родителите на младоженеца до брат - една степен.
 • от родителите на булката до сестра й - една степен.

И тук - две степени. Когато съберем две и две стават четири.
Тоест това означава, че те не биха могли да сключат брак, тъй като по двоеродие (сватовство) не се разрешава сключването на такъв до трета степен включително и от четвърта в случаите, когато двама братя да вземат две сестри и брат и сестра вземат сестра и брат .

Родства, при които не се позволява църковен брак

 • Кръвно родство по права линия от всички степени.
 • Кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително.
 • По двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да вземат сестра и брат.
 • По св. Кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.

 

3. В РЕСТОРАНТА

 

Протичане на Празненството

 

Първо гостите биват настанени по съответните маси. Младоженците заедно с кумовете пристигат последни. Когато влязат биват посрещнати със слово, свекървата ги захранва със залъци от едната погача топнати в мед и сол, захранват се и кумовете. След това булката захранва свекървата. Следва младоженката да ритне менчето пълно с вода и цветя, за да се види, какво ще е първото отроче на младото семейство. След това се дига наздравица с шампанското. Младоженците сядат на официалната маса. Следва словото на кума. С него празникът е официално открит. Танците се откриват с първия специален семеен танц на новото семейство.  В даден избран момент се прави така наречената Празнична Наздравица, при която младоженците минават да се чукнат с всички гости и да получат своите подаръци. Следваща интересна стъпка е Танц на кумовете с торта и петел. Друг ритуал, които се изпълнява е Булченото хоро. Към края на сватбата следва младоженците да разчупят и втората погача, за да видят, кои ще командва в семейството.  След това става разрязването на тортата, хвърлянето на букета от булката, както и свалянето на жартиера.

 

Необходими Аксесоари

 

Необходими са ви: две погачи, купичка с мед, купичка със сол, четири чаши за шампанско, шампанско, бяло платно, цветя, медено менче (последните три обикновено се предоставят от ресторанта).

2010-2020 © Svatbensalonmeatsa.com, All rights reserved, WEB Design